Press Releases / Tiskové zprávy

Praha, 4. prosince 2017

Kauza kandidátky na děkanku FSV UK: 300 signatářů petice, odpověď rektorovi a další rezignace z Vědecké rady 

K otevřenému dopisu, který vyzývá rektora Univerzity Karlovy Tomáše Zimu, aby nejmenoval Alici Němcovou Tejkalovou děkankou Fakulty sociálních věd UK, se už přihlásilo více než tři sta akademiků i studentů z České republiky i ze světa. Mezi novými signatáři je např. japonsko-americká bohemistka, profesorka Masako Fidler z Brown University v USA, profesor mediálních studií Frank Esser z univerzity v Curychu, profesor Jan Černý z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy či docent Štěpán Holub z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. (Plný seznam signatářů: https://reputationindanger.com/signatories-signatari/)

Rektor oznámil, že navzdory protestu stovky akademiků Alici Němcovou Tejkalovou, zapletenou v nedávné minulosti do neetických publikačních praktik, děkankou FSV UK jmenuje. Mluvčí iniciativy se v odpovědi na jeho zamítavé vyjádření pozastavují nad argumentací, která podle nich bagatelizuje problém predátorských časopisů. Zdůrazňují také, že cílem dopisu nebyl osobní útok, ale to, aby na jednom z nejdůležitějších míst ve společenských vědách byla kompetentní osoba: „Skutečně nelze dokázat (ale bohužel ani vyvrátit), že se Alice Němcová Tejkalová angažovala v neetické praxi vědomě a se znalostí všech souvislostí. I pokud se v něm ale angažovala nevědomě, je to zarážející doklad nekompetence.“ 

Zdrženlivost ve využívání vlastních pravomocí, kterou rektor zdůrazňuje, není podle mluvčích v tomto případě na místě: „Je dobře, že se shodujeme na tom, že k zásahu rektora by mělo docházet jen ve zcela krajní situaci. Neumíme si ale představit o moc krajnější situaci než zapletení do neetických publikačních praktik.“ Rektor je součástí akademické obce a její samosprávy a měl by podle autorů dopisu hájit dobré jméno celé univerzity, které bude nedůvěryhodnou osobou v pozici děkanky poškozeno.

Odpověď rektorovi zároveň zmiňuje další případy spojené s pochybnou publikační praxí, které dokumentuje aplikace Antipredátor, a vyslovují obavu, zda se Univerzita Karlova až příliš nevzdaluje předním světovým univerzitám. „Společně s mnoha dalšími signatáři otevřeného dopisu proti jmenování Alice Němcové Tejkalové děkankou se obáváme, že s přístupem, který jste dal najevo, se Univerzita Karlova bohužel nejen nestane druhým Oxfordem či Bologní, ale bude spíše muset odvracet srovnávání s plzeňskými právy,“ uvádějí v závěru dopisu Trtíková Vojtková, Komm a Durnová.

Zároveň kvůli zvolení Alice Němcové Tejkalové kandidátkou na děkanku rezignoval minulý čtvrtek z Vědecké rady FSV UK Jiří Kabele, již třetí profesor, který tuto vědeckou radu v této souvislosti v posledních týdnech opustil (po Lubomíru Mlčochovi a Petru Kratochvílovi). Ke svému odchodu napsal: „Zvolení PhDr. Alice Němcové Tejkalové za děkanku FSV je krajně nešťastné s ohledem na její podíl na nedávném publikačním podnikání p. Strielkowského na naší fakultě a na následné sporné zvládnutí rozepře uvnitř Institutu komunikačních studií a žurnalistiky, a závažným způsobem poškozuje zájem fakulty i univerzity.“ 

Kontaktní osoby


Praha, 27. listopadu 2017

Akademici z Univerzity Karlovy i z celého světa vyzývají rektora: Nejmenujte děkanku zapletenou do neetických praktik

Sto zaměstnanců akademických institucí, včetně profesorů Univerzity Karlovy a dalších českých univerzit, vědeckých pracovníků Akademie věd ČR a profesorů řady zahraničních univerzit dnes oslovilo otevřeným dopisem rektora Univerzity Karlovy, profesora Tomáše Zimu. Požadují, aby nejmenoval Alici Němcovou Tejkalovou děkankou Fakulty sociálních věd, neboť je spoluautorkou článků v podvodných a tzv. predátorských časopisech.

Dopis podepsali např. profesor Peter Wagner z University of Barcelona (dřívější nositel ERC Advanced grantu), profesorka Tara Zahra z University of Chicago, profesor Hans-Jörg Trenz z University of Copenhagen, profesorka Elizabeth Frazer z Oxford University, profesor Laszlo Bruszt z Central European University v Budapešti, profesor Jan Trlifaj z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy, profesor Jiří Přibáň z Cardiff Law School a emeritní rektor Masarykovy univerzity Jiří Zlatuška. Mezi signatáři jsou také docent Daniel Münich z CERGE a docentka Tereza Stöckelová z FHS UK, kteří se dlouhodobě zabývají problémy financování vědy a publikační etiky. Další podpisy členů akademické obce průběžně přibývají na stránce Signatories / Signatáři.

Alice Němcová Tejkalová byla akademickým senátem FSV UK zvolena 31. října 2017 kandidátkou na funkci děkana FSV UK (ve druhém kole dvanácti hlasy z dvaceti). Aby se stala děkankou, musí ji jmenovat rektor Univerzity Karlovy. „Uvědomujeme si, že nejmenovat děkana navrženého senátem by mělo být výjimečným krokem, situace na Fakultě sociálních věd UK je ale opravdu výjimečná a v možných důsledcích velmi poškozující nejen pro fakultu, ale také pro dobré jméno univerzity,“ píší signatáři dopisu.

Děkanka podepsaná pod články v podvodných časopisech by podle signatářů diskreditovala fakultu i celou univerzitu. Otevřený dopis připomíná, že z vědecké rady už kvůli ní rezignoval někdejší děkan fakulty, profesor Lubomír Mlčoch, stejně jako ředitel Ústavu mezinárodních vztahů, profesor Petr Kratochvíl. Signatáři varují: „Pokud bude Univerzitu Karlovu a českou vědu v tak významné roli reprezentovat někdo, kdo se (ať už vědomě či z nedostatku kompetence) účastnil podvodného jednání, může to ohrozit mezinárodní renomé univerzity.“ Podle dopisu může tato situace také zpochybnit autoritu vědy ve společnosti. „Ve veřejném prostoru to pak může sloužit jako pádný argument, proč nebrat vědu vážně, proč utlumit její podporu z veřejných zdrojů, či případně proč omezit samosprávu vysokých škol, není-li schopna samoočistných procesů ani v tak zjevném případě.“

K otevřenému dopisu se přidalo také Fórum Věda žije!, které se dlouhodobě věnuje etickým aspektům vědecké práce.

Kontaktní osoby